ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม (69)
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2562
  ผลคุณภาพภายในปี 62
  มาตรฐานการศึกษาปี 63
  ข้อมูลสารสนเทศ 2561
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 31 มี.ค. 64
        >>ปกรายงาน 
        >>แบบรายงาน(วฐ2)
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้น ม.6 >>>ดาวน์โหลด
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.1 >>>ดาวน์โหลด
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.2 >>>ดาวน์โหลด
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.3 >>>ดาวน์โหลด
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.4 >>>ดาวน์โหลด
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.5 >>>ดาวน์โหลด
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.6 >>>ดาวน์โหลด
ประกาศผลสัมฤทธิ์รายบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศผลสัมฤทธิ์รายบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศผลสัมฤทธิ์รายบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศผลสัมฤทธิ์รายบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศผลสัมฤทธิ์รายบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศผลสัมฤทธิ์รายบุคคล นักเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2562
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2564  >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564  >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2563  >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ดนตรีที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ประกาศ ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2563  >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ดนตรีที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563  >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563     >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวประกาศ ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563   >>>รายละเอียด
 -  ประกาศ เรื่อง การประมูลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และเครื่องฉายแสงข้ามศีรษะที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ปีการศึกษา 2563
     >>>รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ >> คลิก <<
อ่านจดหมายข่าวอื่นๆ >> คลิก <<

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดวันเยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน (ปฐมนิเทศคณะกรรมการสภานักเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การมอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 - 9 ตุลาคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

งานสภานักเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานกรรมการสภานักเรียนจากโรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมกันทรวิเชียร
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การอบรมการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) การใช้งาน Deep ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ICT โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ โดมคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>> ภาพเพิ่มเติมคลิก <<

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก <<