ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้างการบริหาร
  พันธกิจ
  วิสัยทัศน์
  เป้าประสงค์
 
  ฝ่ายบริหาร
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  ลูกจ้างประจำ
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  ฝ่ายงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  โครงสร้างฝ่ายกิจการฯ
 
  ดูเกรดออนไลน์
  กรอกข้อมูลผลงาน/รางวัล
  ศิลปหัตถกรรม(70)ระดับเขตฯ
  ศิลปหัตถกรรม(69)
  ผลการประเมิน สมศ.(4)
  SAR 2564
  SAR 2563
  ผลคุณภาพภายในปี 63
  มาตรฐานการศึกษาปี 65
  มาตรฐานการศึกษาปี 64
  ข้อมูลสารสนเทศ 2563
  แผนปฏิบัติการ 2564
  เอกสารงานบุคคล
  เอกสารงานธุรการ
  อาคารสถานที่
 
  รร.กันทรลักษ์วิทยา
  กิจการนักเรียน
  สภานักเรียน
  สารวัตรนักเรียน
  ห้องสมุด ก.ล.ว.
  อย.น้อย
  งานโสตฯ
  To Be Number One
  ห้องเรียนสีเขียว
  โรงเรียนคุณธรรม
  ห้องเรียน SMTE
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มเทคโนโลยี
  งานแนะแนว
  Education Hub
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
- เปิดรับสมัครนักเรียนสนใจสอบชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในงาน KLW Contest ครั้งที่ 1 (สมัครได้ถึง 18 มกราคม 2565)
- ประกาศการจัดชั้นเรียนนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
- ประกาศการจัดชั้นเรียนนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
- ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ Education Hub ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)
- ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน Education Hub ประจำปีการสึกษา 2565 (รอบ 2)
- ประกาศผลการคัดเลือกเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ)
- ประกาศผลการคัดเลือกเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ)
- รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ที่ประสงค์สอบเข้าคัดเลือกเรียนต่อชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
- การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
- ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ SMTE และ Education Hub ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการ Education Hub ประจำปีการศึกษา 2565
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการ SMTE ประจำปีการศึกษา 2565
- ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
- ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
- ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
- ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน SMTE และห้อง Education Hub ประจำปีการศึกษา 2565
- ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
- รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2564
- รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2564
- รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2564
- รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2564
- รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2564
- รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564
- ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
- เข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัว ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
- เข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัว ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
- ม.1 มอบตัววันที่ 29 พ.ค. 2564 ดูรายละเอียดและเอกสารที่ต้องเตรียม >>>
- ม.4 มอบตัววันที่ 30 พ.ค. 2564 ดูรายละเอียดและเอกสารที่ต้องเตรียม >>>
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้อง วคทส/SMTE ปีการศึกษา 2564
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้อง Education Hub ปีการศึกษา 2564
- ตารางสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น